Vi ste ovdje

natjecaj

Kreativci, prijavite se na natječaj "15 MINUTES OF FAME"

Cilj programa je omogućiti mladim autorima besplatan, promišljen i kvalitetan profesionalan kontekst u kojem će javnosti izložiti svoju kreativnu osobitost

JKU Prvenj iz Tkona zapošljava na neodređeno vrijeme domara

Natječaj je otvoren do 13. travnja 2018. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pismenim putem u roku od pet dana od isteka roka za dostavu molbi

Općina Preko raspisala natječaj za financijsku potporu udruga

Udruge mogu prijaviti programe, projekte i manifestacije za prioritetna područja u sportu, kulturi i zdravstvu i socijalnoj skrbi, a ukupno je u proračunu planirano 402.000 kuna

Donacije HEP-a udrugama, školama, vrtićima od 2000 do 35.000 kuna

Ukupna planirana vrijednost natječaja iznosi 2,500.000 kuna, a novac će se donirati za najviše 400 projekata. Prijavitelji mogu prijaviti samo jedan program/projekt za 2018. godinu

Fotografirajte ljepote svoje županije i osvojite vrijedne nagrade!

Natječaj je otvoren od 1. ožujka do 20. travnja 2018. godine. Za sudjelovanje je potrebno objektivima zabilježiti zanimljive detalje, prirodne ljepote ili kulturnu i prirodnu baštinu te fotografije

OTP banka raspisala natječaj za dodjelu donacija

Prijave pojedinaca, trgovačkih društava, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili tijela državne uprave neće se razmatrati

Komunalna tvrtka Obala i parkovi traži "voditelja tehničkog sektora"

PREKO - Komunalna tvrtka Općine Preko Obala i parkovi d.o.o. raspisuje natječaj za radno mjesto "voditelj tehničkog sektora".

Za ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti 187,8 milijuna kuna

Potpore su namijenjene poljoprivrednim gospodarstvima upisanima u Upisnik poljoprivrednika najmanje jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu

Natječaj za financiranje projekata udruga za sedam zadarskih otoka

Natječaj se odnosi na sedam otoka koji administrativno pripadaju Gradu Zadru, Iž, Rava, Premuda, Silba, Olib, Ist, Molat, a u gradskom proračunu za tu je namjenu osigurano 120.000 kuna

Općina Preko raspisala natječaj za dodjelu studentskih stipendija

Studenti imaju pravo prigovora na listu kandidata u roku od 8 dana od objave popisa. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom i nepravodobni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje

Stranice

Pretplati se na RSS - natjecaj