Pašmanci posjetili prijatelje u fancuskoj regiji Bretanji